• BG
  • EN

 

НАЦИОНАЛНА ЛИСТА ПО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ПО ФИДИК

 

 

ИМЕ НА АРБИТЪРА

 

КОНТАКТИ

Инж. Адриана Колева Спасова

 

+359 888 46 49 28

aks@eqe.bg  

 

Адв. Любимка Владимирова Дюлгерова

 

+359 2 986 79 07

l_dyulgerova@law-dp.com

 

Адв. Виктория Николаева Пенкова -  Томова

 

+359 2 986 79 07

vpenkova@law-dp.com

 

Инж. Маргарита Рангелова Василева

 

+359 887 243 109

margarita.vasileva@mottmac.com

 

Инж. Росица Иванова Спасова

 

+359 887 595 288

rossi.spasova@mottmac.com

 

Адв. Димитър Христофоров Кондев 

 

 

dkondev@jura.au.dk /office e-mail address/

d_kondev@mail.bg /personal e-mail address/

+45 502 252 68

+359 888 886 500