• BG
  • EN

СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК МАЙ 2018 г.

/ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/

 

ИМЕ ТЕЛЕФОН Е-MAIL
Алекси Алексиев 0882 010 888 aaleksiev@mail.bg 
Атанас Давчев 0878 187 144 at.davchev@abv.bg 
Евгени Тошев 0896 777 779 tosheff@abv.bg
Иван Алексиев 0895 685 472 kodas@mail.bg
Иван Тодоров  0899 696 024 burdjan@mail.bg 
Кирил Кърлиев  0888 640 357 k.karliev@k-eng.eu
Стефан Базлянков 0882 552 552 stefan@sgbaz.eu
Цветелин Захариев 0888 596 239 zaharts@yahoo.com