• BG
  • EN

СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БААИК ПРЕЗ 2017 г.

/ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/

 

ИМЕ ТЕЛЕФОН

 

Е-MAIL

 

Алекси Алексиев 0882 010 888 aaleksiev@mail.bg 
Атанас Давчев 0878 187 144 at.davchev@abv.bg 
Виктория Пенкова 02 986 7908 vpenkova@law-dp.com
Евгени Тошев 0896 777 779 tosheff@abv.bg
Иван Тодоров 0899 696 024 burdjan@mail.bg 
Кирил Кърлиев 0888 640 357 k.karliev@k-eng.eu
Любимка Дюлгерова  02 986 7908 l_dyulgerova@law-dp.com
Стефан Базлянков 0882 552 552 stefan@sgbaz.eu