• BG
  • EN

Началникът на ДНСК арх. Иван Несторов: "ДНСК ще бъде равнопоставен партньор на фирмите за строителен надзор"

Представители на повече от 80 фирми за строителен надзор взеха участие в организираната от БААИК дискусионна среща с ръководството на ДНСК.

 

Арх. Иван Несторов, арх. Петър Духлински и инж. Георги Даракчиев представиха пред надзорниците основните функции на Дирекцията и предстоящите структурни промени съобразно подготвящия се нов устройствен правилник. Предстои на територията на страната да бъдат обособени 28 регионални дирекции и едно Централно управление. Арх. Несторов обеща новите началници на дирекциите да бъдат професионалисти, които съвестно и безкомпромисно ще изпълняват поетите задължения.

Той призова присъстващите да подават писма и констатации директно до него, когато се сблъскват с нередности и незаконосъобразни действия от страна на държавната администрация. Същото очаква от надзора, когато има проблеми на самата строителна площадка, тъй като практиката в момента сочи, че Дирекцията получава сигнали за нередности на обекта от външни лица, а не от надзорните фирми.

 

 

При регулярните проверки от служители на ДНСК на строителните площадки се установяват сходни проблеми: липса на Заповедни книги, липса или непълна информация на информационната табела на обекта /често, ако фигурира надзорната фирма, липсват нейни контакти/, при завършване на строителството нерядко се случва да няма осигурен достъп до строителния обект, често има проблеми с обезопасяването на строежите и др.

Инж. Даракчиев призова надзорните фирми да подхождат сериозно при подписване на Акт – Образец 15. Ако не са изпълнени всички СМР на обекта, се случва да бъде отказано назначаване на приемателна комисия. Има случаи с липсващи становища по необходимост от ОВОС, а окончателните доклади не отговарят на разпоредбите на Параграф 3 от Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

От ръководството на ДНСК призоваха строителният надзор да не прави компромиси със законосъобразността на строежа и при установяване на нарушения по чл. 224 и чл. 225, да уведомява ДНСК.

Стана ясно, че на зачестилите проверки от страна на ДНСК на надзорните фирми на строителната площадка, не се изисква в тях да присъства управителя на надзорната фирма, а неин представител. Проверките ще продължат, тъй като ДНСК ще изисква от надзорниците реален контрол на строежите с цел да се предотвратят аварии и незаконосъобразни действия.

Относно забавяне на някои от преписките, арх. Несторов съобщи, че в кабинета си има сътрудник, към който всяка фирма може да се обърне, за да проследи движението на преписката си след подаден входящ номер. 

 

 

След края на дискусията ръководството на ДНСК призова надзорните фирми в срок от една седмица да зададат в писмен вид въпросите си на електронната поща на БААИК: bacea@techno-link.com .

Председателят на БААИК инж. Ангелов съобщи, че постъпилите запитвания ще бъдат обобщени и изпратени официално до началника на ДНСК.

Той информира присъстващите, че БААИК ще продължи регулярно да среща бранша с ръководството на Дирекцията, включително и с главните архитекти на общините.