• BG
  • EN

Учебен семинар за почти нулево-енергийни сгради организира Българската асоциация за изолации в строителството на 28 март в сградата на УАСГ

 Обучението “Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради” цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти с придобита втора или трета степен на професионална квалификация (напр. Строител-монтажник или Строителен техник), които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място, и желаят да получат удостоверение за това.

В рамките на 8 учебни часа участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти.

Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.
Обучението ще завърши с практически демонстрации и кратък писмен и практически тест.

След успешното му преминаване курсистите ще получат удостоверение за придобитите знания и умения според предложената програма.

 

 

Програма на обучението

 

09:00 – 09:30 Откриване и въведение в курса: пътят към почти нулевоенергийната сграда (ПНЕС)
Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите. Основни принципи на ПНЕС.
09:30 – 10:00 Топлинна изолация в сградите
Основни понятия: топлопроводимост (λ), топлопреминаване (U), влагопропускливост (). Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи.
10:00 – 10:30 Топлинни мостове в сградите 

Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени,. Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.
10:30 – 11:00 Прозорци
Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.
11:00 – 11:30 Въздушна плътност на сградите
Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.
11:30 – 12:00 Вътрешна изолация
Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.
12:00 – 12:30 Отопление и вентилация
Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.
12:30 – 13:30 Обедна почивка
13:30 – 14:00 Упражнение въздухоплътност. Практически изпит на макетите
14:00 – 14:30 Писмен тест
14:30 – 15:00 Връчване на сертификати и закриване на курса

 

 

Такса за участие

96 лв. с включено ДДС

Данни за банков превод
IBAN BG66UNCR75271000012019
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание: Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради
Титуляр на сметка: БАИС

 

Вижте кои са лекторите, как да се регистрирате и още детайли за семинара ТУК