• BG
  • EN

5 септември е срокът за подаване на документи за магистърската програма „Геотехника и инженерна геология” във ВТУ "Тодор Каблешков"

От пет години във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” успешно се провежда обучение на студенти по магистърската програма, наречена „Геотехника и инженерна геология”, предназначена за строителни инженери, минни инженери или инженер-геолози, които искат или имат нужда да повишат своите знания и професионални умения в специфичната сфера на Геотехниката.

Обучението е в задочна форма, в рамките на три семестъра и разработване на дипломна работа. Лекциите и упражненията са по три седмици за семестър. Дисциплините от учебния план, които са вече изучавани от студентите се признават по установен ред.

Записванията продължават до 5 септември 2018г. в специалния фронт - офис на ВТУ „Тодор Каблешков”.

Още информация за програмата можете да прочетете на http://www.vtu.bg/geotehnika-i-inzenerna-geologia

Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен, диплома за завършено средно образование и лична карта.

Семестриалната такса е 400 лв.

Пълна информация за приема и необходимите документи за записване може да намерите на интернет – страницата на ВТУ „Тодор Каблешков“: www.vtu.bg , както и на тел. 02/ 9709 230.

За въпроси можете да се обръщате и към доц. Чавдар Колев, председател на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство: тел. 0885 256 905, email: dr.chavdar.kolev@gmail.com; ch_kolev@abv.bg;