• BG
  • EN

Актуализиране на препоръчителната методика за определяне хонорарите за строителен надзор - можете да изпращате свои предложения и коментари до края на август

Уважаеми колеги, 

 

Ръководството на БААИК от месец дискутира възможността да бъде актуализирана препоръчителната Методика за определяне хонорарите за строителен надзор. Същата датира от преди повече от 13 - 14 години, затова е необходимо нейното осъвременяване. 

Всеки член на асоциацията може да изпраща своето мнение и коментари по:

-  досегашната методика

-  цените за инвестиционен проект, строителен надзор и инвеститорски контрол към юни, 2019 година, публикувани в списание „Строителен обзор“ /брой 5 от 2019 година/.

 

 

Очакваме Вашите отзиви на мейлите на БААИК:

bacea@techno-link.com или bacea.bg@gmail.com до края на месец август