• BG
  • EN

Актуална справочна информация от ГД "Пожарна безопасност", касаеща становищата за допустимост на строителните продукти

В сайта на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" е публикувана важна информация за допустимост за строителните продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим, както и списъци на валидните становища за допустимост по групи продукти в зависимост от тяхното предназначение:

 

http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Registri/default.htm

 

Информацията периодично се актуализира.