• BG
  • EN

БААИК и ГРАДЪТ Медиа Груп канят консултантските фирми на Годишна конференция за инвестиции и строителство на офис и корпоративни сгради

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2017
Годишна конференция „Инвестиции и строителство на офис и корпоративни сгради“
25 април 2017, Sofia Event Center

www.officeforum.bg

 

 

 

 

ПРОГРАМА

9:00-9:30 ч. – Регистрация

9:30-10,00 ч. Keynote презентация: „Офис проектите - архитектура и глобални тенденции “
Представител на Stephen George International

10:00-11:00 ч. Панел 1 Икономическият подем и аутсорсинг индустрията – основа за развитие
на офис пазара
-Какво търсят ползвателите?
-България като привлекателна дестинация за компании за аутсорсинг на бизнес процеси -
възможности и потенциал като офис среда и капацитет
-Кои са градовете извън София с потенциал да попаднат в плановете за експанзия на BPO
компаниите?

Потенциални участници:
Представител на Visteon/Аутсорсинг асоциация
Представител на държавна институция (Президентство, Министерство на икономиката)
Представител на Forton
Представител на Colliers

11:00-11:30 ч. Кафе-пауза

11:30-12:30 ч. Панел 2 Инвестиции в бизнес сгради и законодателство
- Промени в нормативната база за подобряване на инвестиционната среда - ЗУТ, бъдещата
специална Наредба за градската среда в София и др.
- Градът и сградите - градоустройствени предизвикателства в София и областните центрове
Големите проекти като възможност, а не като проблем за развитие на градовете. Могат ли
големите офис проекти да бъдат в синергия с устойчивото развитие на градската среда и на
градските зони?
- Градът, сградите, трафикът и транспортно-комуникационният достъп
- Инвестиционна активност и инфраструктурата на големите проекти. Високите офис сгради -
градоустройствени предизвикателства

Потенциални участници:
Арх. Здравко Здравков, главен архитект, Столична община
Арх. Борислав Игнатов, председател на Камара на архитектите в България
Милена Гайдарска, съдружник в „Пенков, Марков и партньори“
Таня Косева-Бошова, заместник-председател на Асоциацията на собствениците на бизнес
сгради в България

12:30-13:30 ч. Обяд

13:30-14:30 ч. Панел 3: Новите офис проекти – предизвикателства пред инвеститорите
- Какви и къде (ще) са новите офис проекти
- Как предприемачите реагират на изискванията за работна среда на новите наематели?
- Пазарът ли диктува вида на сградите или сградите диктуват пазара?
- Европейските стандарти в измерването на застроената площ на офисите

Потенциални участници:
Сергей Койнов, изпълнителен директор, Polygraphia Office Center
Адина Уелш, изпълнителен директор, Expo 2000 Office Park
Христо Чепишев, строителен предприемач, Sofia Business Center
Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“, Forton
Представител на Colliers International
Представител на ДиЛ Диел
Представител на MBL

14:30-14:50 ч. Keynote презентация: „Комфорт, естетика и функционалност на съвременния
офис“
Представител на Cache Atelier

15:00-18:00 ч. Панел 4: Архитектурни тенденции при новото поколение офис и корпоративни
сгради
- Архитектурата на офис сградата като ключов фактор за успешната й пазарната реализация –
предизвикателствата пред водещите архитекти
- Високите офис сгради – архитектурни и конструктивни аспекти.
- Съвременни решения за сградно управление и оптимизация - как да се намалят разходите на
сградата без да се наруши комфорта и сигурността на обитателите
- Регенерация на значими обществени сгради

15:00 – 16:30 Част 1:
Арх. Ангел Захариев, управител, "AиА Архитекти"
Арх. Илиан Илиев, управител, "Планинг"
Арх. Мая Йовчева, изпълнителен директор, "Проарх"
Арх. Радомир Серафимов, управител, "Ателие Серафимов Архитекти"
Арх. Иво Пантелеев, управител, "А.Д.А."
Арх. Мария Сребрева, управител, "Сребрева Архитекти"
Представител на „Сименс“
Инж. Явор Оташлийски, ръководител регионален център за Югоизточна Европа, „АМФ
Кнауф"

16:30 – 18:00 Част 2:
Арх. Атанас Панов, управител, LP Group
Арх. Тихомир Казаков, партньор, Stephen George International
Арх. Борислав Богданов, управител, "Амфион"
Арх. Милена Нанова, управител, Студио "17,5"
Арх. Любомир Станиславов, главен проектант, S Architectural Team
Арх. Евгени Рафаилов, управител, 4 Rays

 

БААИК е партньор на Годишната конференция и организаторите канят всички членове на БААИК, които имат интерес към темите, включени в програмата, да вземат участие безплатно в събитието.

 

 

Моля, изпратете на електронния адрес на БААИК bacea@techno-link.com 

трите си имена и позиция във фирмата, ако желаете да участвате!