• BG
  • EN

БААИК участва в онлайн среща на Директорите и Секретарите на EFCA, обсъждани бяха важни проблеми пред бранша

На 17 април 2020г. в електронната платформа Microsoft Teams се проведе регулярната среща на директорите и секретарите на асоциациите членки на Европейската федерация на инженерите консултанти – EFCA, в която участие взе и БААИК.

Ето някои от основните акценти и теми, които бяха обсъдени в рамките на мероприятието.

 

  • Всички регламентирани на живо срещи на федерацията до края на юни са отменени, включително годишната конференция, която следваше да се проведе на 5 юни в Истанбул. Тя е отложена за 3-4 юни 2021г. Прави се подготовка за провеждане на годишно общо събрание на EFCA евентуално на 4 юни в платформата Microsoft teams.

 

  • На проведените две заседание на Борда на директорите бяха обсъдени мерките, които EFCA би могла да предприеме за подпомагане на инженерно консултантската индустрия и в частност асоциациите членки. Беше взето решение федерацията да издава ежеседмичен бюлетин, съдържащ основните действия от страна на ЕК за справяне  с кризата, както и да бъдат споделяни добрите практики на отделните страни членки и национални асоциации. За целта федерацията проведе проучване, в което БААИК също взе участие, за това как функционират асоциациите и какви мерки предприемат в условията на извънредно положение.

 

  • Забелязва се тенденция в много страни търговете и проектите да се спират, а средствата да бъдат отклонявани за справяне с COVID-19. Основно притеснение за всички е връщането към бизнеса след отминаване на кризата. В някои държави строителните работи започват да се възобновяват, но с изключително бавни темпове. Тук беше подчертана важната роля на асоциациите да лобират пред властите за подпомагане на бизнеса, бързо справяне и мерки срещу безработицата и е за това да не се отклоняват средства от предвидените вече инвестиционни програми.

 

  •  Беше направено предложение организации, съдържащи в наименованието си „Камари“ също да могат да кандидатстват за пълноправно членство в EFCA. Предложението подлежи на по-нататъшно обсъждане.

 

  • На срещата беше представен и проектобюджет за 2021г. Досегашният служител, занимаващ се с основите дейности в секретариата, Ан Кроасо, през 2021г. ще премине на половинчасов работен ден, като ще бъде назначен и нов служител, който ще поеме нейните задължения през останалата част от времето. Досегашният главен секретар на EFCA, Ян Ван дер Путен, предстои да се пенсионира през 2022г., като на негово място ще се избере ново лице, което да заеме длъжността от втората половина на 2022г.

 

  • Предвид тежката за всички финансова ситуация и въпреки финансовите загуби за EFCA, предвид отлагането на всички предвидени през тази година мероприятия, федерацията не предвижда увеличаване на годишния членски внос на совите членове през 2021. Евентуално леко увеличение може да бъде обсъдено за 2022.

 

  • През този година от поста президент се оттегля и ирландецът Кевин Руден, а на негово място ще встъпи в длъжност Беноа Клошере от Франция. Освен това, в състава на Борда на директорите се освобождават 6 места поради изтичане на мандатите на някои от досегашните членове. До момента са получени само пет номинации за попълване – от Германия, Белгия, Швеция, Полша и Италия. Ако няма други кандидати, досегашният президент Кевин Руден изрази готовност да продължи да роботи в Борда на директорите като член след изтичането на мандата му като президент.

 

  • Във връзка с подписаното през декември в Женева ново споразумение за сътрудничество между EFCA и FIDIC, Беноа Клошере обяви, че се планира провеждането на съвместни регионални инфраструктурни конференции на всеки две години. Усилено тече и постоянен обмен на информация между двете организации посредством различни електронни платформи. Обсъдена  е и работата на комисиите за Устойчиво развитие в рамките на двете организации, така че дейността им да не се припокрива.

 

FIDIC continues to shape positive progress in the industry ...

 

Очакваме вашите коментари и предложения относно дейността на EFCA и начините, по които европейската федерация би могла да бъде полезна за вашата дейност.