• BG
  • EN

Балкански инженерен форум - 21 май 2018 в НДК

Eвропейският Съвет на Строителните Инженери (European Council of Civil Engineers – ECCE) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), имат удоволствието да
Ви поканят на Балкански инженерен форум, събитие в рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС.

Балкански Инженерен Форум

 “Регионално сътрудничество за устойчива и консолидирана eвропейска перспектива на инженерните организации от Западните Балкани"

21 Май 2018, София,
НДК, зала 8, начало 10 часа

под патронажа на

Министъра за Българското Председателство на Съвета на ЕС за 2018 г.

Събитие в рамките на честване на  “2018 – Година на строителните инженери

Събитие в рамките на честване на  15 години КИИП

 

 

Балканският Инженерен Форум (BEF) ще събере заедно лидери на Европейски инженерни съвети и лидери на инженерни камари и асоциации от балканските страни за обмен на добри практики и проблеми на техните организации, за дебатиране на инженерния принос към т. нар. „Connectivity Agenda” и търсене на общи интереси в много области като укрепване на регионалното сътрудничество, образование и обучение, признаване на професионални квалификации и транспортн, инфраструктурна и цифрова свързаност на Балканите.

Балканският инженерен форум ще спомогне за укрепване на връзките между инженерните организации от региона и се надяваме да е стъпка към реализиране на процесите на евроинтеграция.

Eвропейският Съвет на Строителните Инженери (ECCE) е професионална организация с 32-годишна история, представляваща строителните инженери от 23 държави чрез  национални асоциации, съюзи, камари и организации на строителни инженери. ЕCCE активно се включва в работата на институциите и генералните дирекции на ЕС, участва в процедурите на преговори, както и в европейските програми и инициативи.
 

ЦЕЛИ НА ФОРУМА: да допринесе за задълбочаване на регионалното сътрудничество и развитие на добросъседски отношения между инженерните организации на балканските страни; да допринесе за постигането на целите и задачите на двата приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС: "Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани" и "Цифрова икономика и умения, необходими за бъдещето"; да се споделят опит и най-добри инженерни практики и да допринесе за повишаване на ролята на професията на инженера в Европа.

Форумът ще се проведе във формат на панелна дискусия /подиум дискусия, с кратки уводни презентации на панелистите и след това дискусия между панелистите и участниците от залата.

 

ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ

Официални гости ще бъдат Зам. Председателят на Народното събрание на България, Посланниците на страните, участващи във форума, представителители на Българското Председателството на Съвета на ЕС, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, Българската стопанска камара

 

УЧАСТНИЦИ

Във Форума ще участват представители на МРРБ, Европейски Съвет на Строителните Инженери, Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) и на инженерните организации от: Р Сърбия, Черна гора, Бивша Югославска Република Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция и Турция.

Гости на форума в залата ще са представители на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Съюз на строителните инженери в България, Камара на строителите в България, Български институт за стандартизация, Българска стопанска камара

 

ПАНЕЛИСТИ

Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ

Клаус Тюридл, Главен Секретар на ЕСЕС

Миле Димитровски, Президент на Камара на оправомощени архитекти и инженери на Македония

Борис Остоич, Президент на Камара на инженерите на Монтенегро

Драгослав Шумарац, Камара на инженерите на Сърбия

Владимир Бенко, Президент на Камара на строителните инженери на Словакия

Фарук Каба, Президент на Албанска Асоциация на инженерите консултанти

Мирсад Ясарпахич, Икономическа Камара на федерация на Босна и Херцеговина

Кемал Гьокче, Президент на Турска Камара на строителните инженери

Иван Каралеев, Председател на КИИП

Модератор: Димитър Начев, ЕССЕ Вице Президент

 

 

ПРОГРАМА

Основни теми

Строителните инженери. Професията, която изгради съвременния свят. Кратък исторически преглед и актуални проблеми.

Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ

Актуални Европейски политики

Клаус Тюридл, Главен Секретар на ЕСЕС

Мобилност на инженерите в ЕС. Взаимно признаване на квалификациите.

Регулация на професиите в ЕС и текущо състояние на прилагане на чл.59 от Директива 2005/36/EC

Облекчаване на регулаторната рамка в подкрепа на биз-

неса – законодателни предложения от „Пакета за услугите”

Бъдеще за регулираните професии – необходимост от ефективна регулаторна рамка в ЕС.

Регулация на инженерните услуги на национално ниво – Проблеми в Монтенегро и Сърбия

Борис Остоич, Президент на Камара на инженерите на Монтенегро

Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство

Иван Каралеев, Председател на КИИП

Инженерно образование и продължаващо професионално обучение (CPD)

Драгослав Шумарац, Камара на инженерите на Сърбия

Значението на образованието, развитието на умения и компетентности, за да се гарантира, че инженерите в ЕС ще бъдат конкурентоспособни и в състояние да се справят с трансформационните промени , които изискват прилагане на високо технологични  инженерни решения.

E-Разрешение за строеж и електронни подписи

Миле Димитровски, Президент на Камара на оправомощени архитекти и инженери на Македония

Иновации и цифровизация в професионалните инженерни услуги - нови възможности за професионалисти, но и предизвикателства за пазара на труда и качеството на услугите;

Облекчаване на административните процедури в инвестиционния процес;

On-line подаване на проектна документация - нови ИТ предизвикателства - от гледна точка на защита на авторските права върху оригиналния проект, поверителността и сигурността на данните.

Цифровизация на строителната индустрия: Строително Информационно Моделиране

Владимир Бенко, Президент на Камара на строителните инженери на Словакия

Строително-инженерни услуги и устойчиво развитие

Кемал Гьокче, Президент на Камара на строителните инженери на Турция

Албанска Асоциация на инженерите консултанти - Представяне

Фарук Каба, Президент на Албанска Асоциация на инженерите консултанти

Инженерните услуги в Босна и Херцеговина

Мирсад Ясарпахич, Икономическа Камара на федерация на Босна и Херцеговина

* Възможни са промени в окончателната програма

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистраия за участие ще се извършва on-line.

Акредитацията на всички участници ще се осъществи чрез централизираната акредитационна система към Българското председателство.

Всеки участник ще получи (на обявения от него e-mail адрес) e-mail от централизираната акредитационна система с линк за вход в системата и допълнителни указания за регистрацията. Възможно е регистрация на повече от едно лице да се извърши чрез един e-mail адрес.

Регистрацията ще бъде затворена на 7 май.

 

 

С уважение:

инж. Димитър Начев
Вицепрезидент на ЕССЕ