• BG
  • EN

Браншовите организации в строителството инициираха работен колектив за решаване на проблемите в сектора

Вчера, 15 март, в сградата на Камарата на строителите в България се проведе официална среща с представители на всички браншови организации от строителния сектор. Целта на инициативата бе да се сформира работен колектив, който да обсъди актуалното състояние на бранша и да инициира действия за подобряване на строителното законодателство.

 

Специален гост в срещата бе началникът на ДНСК арх. Несторов, а от страна на БААИК участие взе председателят инж. Атанас Ангелов.

 

                                                                                   Ще Ви информираме за последващите срещи на работния колектив и действията, които се предприемат.