• BG
  • EN

Браншовите организации в строителството се обявиха за нови закони за устройственото планиране и за строителството

На 13 април 2018 г. в сградата на Камарата на строителите се проведе работна среща на представители на браншовите организации в строителството, на която присъстваха КИИП, КАБ, САБ, ДНСК и други.

От името на БААИК участие взеха председателят инж. Атанас Ангелов и двамата заместници – инж. Емил Тодоров и инж. Светлана Гюрджеклиева.

 

Целта на срещата бе разработване на обща визия за Концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството и текущо решаване на основните проблеми в действащото към момента строително законодателство.

 

Бяха обособени следните работни групи:

  • І – ва работна група за изработване на нов Закон за устройственото планиране и градоустройственото развитие.
  • ІІ – ра работна група за изработване на нов Закон за строителството със следните подгрупи:

а/ Работна група за проектиране, надзор и строителство на сгради – високо строителство.

б/ Работна група за проектиране, надзор и строителство на сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на техническата инфраструктура, в това число на транспорта, ВиК и канализация, електро- и топлоснабдяване, газоснабдяване, електронни съобщения, хидромелиорация, третиране на отпадъци и геозащита.

За председател на тази Комисия бе избрана инж. Светлана Гюрджеклиева, зам. – председател на БААИК, което ще даде възможност на членовете на БААИК активно да участват с предложения в работата на тази важна Комисия.

  • ІІІ – та работна група за изменение и допълнение на ЗОП. За председател бе избрана инж. Адриана Спасова, член на КС на БААИК.

 

БААИК ще Ви информира своевременно за работата на така обособените комисии и ще разчита на Вашата активност при подаване на предложения, коментари и становища за прецизиране на нормативната уредба, регулираща инвестиционната активност.

 

* Снимка: Камара на строителите в България