• BG
  • EN

Българската асоциациация за изолации в строителството организира представяне на новата книга на д-р инж. арх. Петар Николовски от Скопие на 7 ноември

Събитието ще се състои на 7 ноември 2019 от 10 ч. в заседателна зала на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – гр. София, бул. “Хр. Смирненски” № 1  /вход откъм бул. Драган Цанков/.

Входът е свободен, а всеки присъстващ ще получи по един безплатен брой от книгата с посвещение от автора. 

 

П р о г р а м а

 

 

9:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 10:30

Представяне на автора и книгата

– проф. д-р. инж. Димитър Назърски, УАСГ
– проф. д-р. инж. Пламен Чобанов, УАСГ
– доц. д-р арх. Стоянка Иванова, УАСГ
– инж. Бойко Пенев, Ксела България

10:30 – 11:15 Презентация на д-р инж. арх. Петар Николовски
11.15 – 11.35 Кафе-пауза
11.35 – 12.45 Дискусия, въпроси и отговори
Подписване на книги за участниците
12.50 Закриване

 

Професионална справка за автора

Д-р инж. арх. Петар Николовски

Д-р инж. арх. Петар Николовски

 

Д-р инж. арх. Петар Николовски завършва Архитектурния факултет на Университета “Св. Кирил и Методий” в гр. Скопие, Северна Македония. Защитава докторска дисертация на тема “Линейни топлинни мостове в сгради в райони със сеизмична активност” пред Специализирания научен съвет на Висшата атестационна комисия на БАН в София.

Като гост-преподавател на Факултетите по архитектура при университетите МИТ и ФОН в гр. Скопие, той разработва учебни програми и води курсове по Строителна физика, Възобновяеми енергийни източници и Устойчива архитектура, на студенти и докторанти.

 

 Тъй като местата за събитието са ограничени, е необходимо да се регистрирате не по-късно от 3 ноември. 

 

Регистрационната форма можете да намерите ТУК