• BG
  • EN

Действащият ЗУТ с последните поправки от януари 2019 г.

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ е публикуван пълният текст на действащия Закон за устройство на територията /ЗУТ/ с последните поправки, обнародвани в първия брой на Държавен вестник от 3 януари, 2019 г.

 

Вижте Закона тук:

https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-ustrojstvo-na-teritoriyata-82421/