• BG
  • EN

Дискусионна среща с ръководството на ДНСК и фирмите за строителен надзор през януари

Уважаеми колеги,

Тази сутрин новият председател на БААИК инж. Атанас Ангелов проведе работна среща с началника на ДНСК арх. Иван Несторов.

Договорено бе през втората половина на месец януари да се организира дискусионна среща с фирмите, упражняващи строителен надзор и ръководството на ДНСК съвместно с Дирекция „Строителен контрол“, на която да се поставят и обсъдят проблемите в бранша.

СРЕЩАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗПЛАТНА!

С цел да се подсигури необходимата за целта зала, до 10 януари, 2018 г. трябва  да изпратите името на своя представител на мейла на БААИК: bacea@techno-link.com

Точната дата, час и място се очаква да бъдат регламентирани през януари, за което веднага ще ви уведомим!