• BG
  • EN

Дискусия за санирането на ограждащи конструкции на сгради – грешки при изпълнението и контрол на качеството организира БАИС в рамките на Българска строителната седмица

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира дискусионен панел по проблемите на енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради на тема: „Саниране на ограждащи конструкции на сгради – грешки при изпълнението и контрол на качеството“.

Събитието ще се проведе на 08.03.2018 г. от 15.00 ч. до 17.00 ч. в семинарната зала на зала №3 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147. Панелът ще се осъществи с партньорството на „Дирекция за национален строителен контрол“.

По време на дискусионния панел ще бъдат обсъдени следните проблеми: проектирането като важна предпоставка за качествено обновяване; най-често срещани детайли, решения, проблеми при изпълнението; основни етапи на изпълнението (дограма, хидроизолация, подготовка на основата, полагане на слоевете, оформяне на детайлите); субекти на контрол – представители на етажна собственост и надзорни фирми; въпроси и отговори.
Събитието е насочено към надзорници, управители на етажна собственост, домоуправители, представители на общините и изпълнители на изолационни работи.

Дискусионният панел цели да запознае целевите групи с основните положения при задаване на изисквания и осъществяване на контрол по саниране на сгради; представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащи конструкции на сгради.“ и изтъкване на системните решения при саниране.

Като лектори в панела ще се включат проф. д-р инж. Димитър Назърски и д-р инж. Красимир Делов.

Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.
Моля да потвърдите участие в дискусионния панел в срок до 06.03.2018 г., като попълните следната електронна форма.

Моля да разпечатате и представите в деня на събитието настоящата покана пред служителите по регистрация на изложението „Българска строителна седмица 2018“ на входа на „Интер Експо Център“.

 

Лице за контакт: Надежда Николова
+359 2 963 10 71; +359 886 386192
БАИС

БАИС ще проведе дискусионен панел по време на „Българска строителна седмица 2018г.“

 

П О К А Н А

П Р О Г Р А М А