• BG
  • EN

До 1 ноември можете да се възползвате от отстъпка за рекламно присъствие на конференциите и изложенията на Виа Експо през 2019 г.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ,  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet са единствените международни събития в България във формат 'изложение - конференция' с фокус: устойчива енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, ресурсна ефективност. Изявата се организира от Виа Експо от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София. Целта й е да създаде най-добрата бизнес среда за представяне на рентабилни и екологични решения, за обмяна на опит. ЕЕ & ВЕ,  Smart Cities и Save the Planet открояват перспективните пазарни ниши и предоставят възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с нови дистрибутори и клиенти.

 

До 1-ви ноември: отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

 

Профил на изложителите:

ЕЕ & ВЕ: енергийно ефективни решения в индустрията и строителството; био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт, интелигентни мрежи и др.

Smart Cities: информационни системи за управление в сградите, устойчива градска мобилност и околна среда, ИКТ за интелигентни градове - облачни  услуги, ГИС, IoT, връзка машина с машина (M2M) и др.

Save the Planet: събиране, третиране, рециклиране, оползотворяване на отпадъци, рекултивиране на замърсени почви, услуги, ресурсен мениджмънт и др. 

 

Профил на посетителите: инвеститори; мениджъри, специалисти от различни сектори на индустрията; представители на общини, институции и браншови асоциации

 

Теми в конференциите: Финансиране на устойчиви проекти, Добри практики, Кръгова икономика

 

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities     Брошура Save the Planet      Статистика

 

       

 

За повече детайли посетете и сайта на организаторите Виа Експо