• BG
  • EN

До 15 септември се подават документи за магистърската програма на УАСГ за енергийна ефективност в строителството

Магистърската програма "Енергийна ефективност в строителството"  има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително и в най-ранните етапи от проектирането, чрез подходящите архитектурни и строителни мерки.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление 5.7.„Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”.
 

Приемат се и кандидати от област „Технически науки”, като в зависимост от конкретния случай обучаваният ще има възможност  за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството посредством избираеми дисциплини или ще бъде насочен към един предварителен семестър.

 

Завършилите успешно получават диплома за завършена магистърска степен със специализация „Енергийна ефективност в строителството”.  


Обучението е редовно, но занятията се провеждат в удобно време (вечерно, съботно-неделно) под формата на: 
• лекции, 
• упражнения/семинари, 
• индивидуални и групови консултации, 
• самостоятелна работа.  


Таксата за обучение се определя от Академичния съвет и е посочена на стр. 43 в Справочника за кандидат-студенти на УАСГ за 2017 г. 

 

Документите се подават в канцеларията на Деканата на Строителен факултет -  каб. Б313 в новата сграда на УАСГ в приемното време на канцеларията 
в работните дни до 15.09.2017 г. 

 

 

Подробна информация за програмата можете да прочетете на страницата:

http://eec.uacg.bg/

 

 

ЗА КОНТАКТИ

Адрес:

УАСГ, Строителен факултет,

1046 София, бул. "Христо Смирненски" 1

Корпус Б, ет. 3, Б-315, Б-313

Телефон:  (+ 359 2) 963 52 45/336, моб. тел.: 0884 636 212 и 0899 966 332

E-mail:  eec_fce@uacg.bg

Уеб сайт:  eec.uacg.bg