• BG
  • EN

До 30 март се подават документи в търга за избор на консултант на Обходен път на гр. Камено

Обществената поръчка с възложител Областно пътно управление - Бургас включва избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“.

 

Прогнозната стойност е 109 660 BGN без ДДС, а срокът за подаване на документи - 30 март, 2018 г.

 

Вижте пълното обявление тук:

                                                                         http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=831712&newver=2