• BG
  • EN

До 4 септември се приемат документи за магистърската програма по Геотехника и инженерна геология във ВТУ "Тодор Каблешков"

Вече седма година Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София предлага магистърска програма по Геотехника и инженерна геология.

Магистърската програма е предназначена за строителни и минни инженери, а също така и за геолози, които желаят да повишат своята квалификация.

Обучението е в задочна форма с продължителност от четири семестъра, като през първите три семестъра се изучават различни дисциплини, а през четвъртия семестър се разработва дипломна работа.

Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Подаването на документи за записване се извършва до 4 септември 2019 г. във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Семестриалната такса е 400 лв.

 

Резултат с изображение за geotechnics and engineering geology

 

Подробна информация за кандидатстването вижте на следните линкове:

http://www.vtu.bg/geotehnika-i-inzenerna-geologia  

https://www.vtu.bg  

 

Повече детайли можете да получите и лично от ръководителя на програмата:

 доц. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905 или по e-mail: ch_kolev@vtu.bg