• BG
  • EN

До 9 септември се дават становища по проекта на МОСВ на Наредба за за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

 

Уважаеми колеги,

 

До 9 септември можете да давате своите ставовища по проекта на Наредба за за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

Проектът на наредбата може да се види ТУК

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК

Частичната предварителна оценка на въздействието може да се види ТУК

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет може да се види ТУК

 

 

Коментарите и предложенията изпращайте на galieva@moew.government.bg