• BG
  • EN

Изложение и конференция "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ": 16 - 18 април, 2019

EE & ВЕ и Smart Cities са сред утвърдените изяви в Югоизточна Европа и единствените у нас във формат ''изложение - конференция'' за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентните градове (сгради, транспорт, градска среда). Те ще се проведат от 16-ти до 18-ти април 2019 в София. 

 

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?     

• Ще създадете ползотворни контакти и ще обмените опит.

• Организаторът Виа Експо предоставя ефективни промоционални възможности. 

• Бизнесът, индустрията, общините и крайните клиенти стават все по-информирани за ползите от инвестиция в иновативни технологии, за да постигнат по-висока ресурсна ефективност и намаляване на разходите. ЕЕ & ВЕ и Smart Cities е добра възможност да представите директно вашите продукти пред потенциални партньори и клиенти. 

• Нова секция на сайта ''Изложители търсят дистрибутори /сътрудници '' ще съдейства за намиране на бизнес партньори и персонал в региона. 

 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗОНИ

• Start-up зона • Индустриални зони • Зона Финансиране

 

В АВАНС - КАКВИ РЕШЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО:

• Нискоенергийни и пасивни къщи

• Камини и котли на пелети; Термопомпени системи; Решения за отопление, вентилация и климатизация; Рекуперативни топлообменници 

• Инсталации за пелетиране на дървесина

• Системи за съхранение на енергия; Газови турбини; Биогаз инсталации

• Слънчеви панели и инвертори

• Интернет на нещата, интелигентни системи в областта на транспорта, енергетиката и публичната администрация; Безжични мрежови системи и ИКТ за осветление, мониторинг на трафика и паркинг услуги, електронно здравеопазване; Уеб базирани системи за управление на данни; Интелигентни измервателни уреди; Индустриална и домашна автоматизация; Хардуерни и софтуерни продукти; Телеметрични системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации; Внедряване на системи за енергиен мениджмънт и др. 

 

 

 СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ СА:

Amandus Kahl, Herz, Omnia Contractors (партньор на Ochsner), Kawasaki, Балканика Енерджи, Проксимус Инженеринг (партньор на Hitachi и Hisense), Belfrie (партньор на Ennox Biogas Technology и Hexa-Cover ApS), Куоре Терм (официален вносител на продуктите на Ravelli), Куатроджи, Макс 4ЕМ, Атреа България, Green Embedded Systems, Comicon, Intracom, Innova, Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи, VAiOS и др. 

 

ТЕМИ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ:

• Енергийно ефективни технологии и финансиране • Биоенергия • Съхранение на енергия • Интелигентно административно управление • Интелигентни решения за сгради, транспорт и мобилност, градска среда

 

Ако искате да бъдете част от изявата - регистрирайте се ТУК

 

Брошура     Статистика 

 

За повече информация - www.viaexpo.com