• BG
  • EN

Книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ от адв. Валентина Бакалова вече е пусната в продажба, можете да я поръчате онлайн

Книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ от адв. Валентина Бакалова съдържа задълбочен анализ на акуалните въпроси, свързани с устройственото планиране, видовете територии, законовите ограничения за промяна предназначението на поземлените имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии; мрежите и съоръженията от  техническата инфраструктура, статут на обектите и други.

В книгата са включени още и актуални въпроси по прилагането на Закона за кадастъра, Закона за устройството и застрояването на Столична община от 2018 г., както и на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие.

 

Цената е 36 лева и можете да я поръчате оттук: http://www.trudipravo.bg/knigi/knigi-v-prodazhba/3332-novite-polozheniya-pri-ustroistvoto-na-teritoriyata

 

Специално за БААИК адвокат Бакалова подари един брой от книгата със специално посвещение!