• BG
  • EN

Колеги, до 25 март очакваме да се включите в проучването на ЕFCA за състоянието на консултантските услуги в строителството

Европейската федерация на консултантските асоциации /EFCA/ периодично прави проучване на състоянието на пазара на консултантските услуги в страните - членски на ЕС.

Резултатите от анкетата ще бъдат публикувани  в поредното издание на EFCA Barometer 2019.

Отговорите ще се използват само за целите на проучването, като резултатите на всички участвали ще бъдат обобщени.

Имена на фирми и други данни няма да се оповестяват.

Попълването на анкетата отнема не повече 5 минути и е на български език.

 

Можете да участвате на следния линк: https://response.questback.com/itf/eymwkvgltd

 

Можете предварително да се запознаете с въпросите, които включва анкетата ТУК