• BG
 • EN

Коментар от ръководството на БААИК по повод предложените от МРРБ промени в ЗУТ

На вниманието на членовете на БААИК

 

Уважаеми колеги,

 

На интернет страницата на МРРБ е качен за обсъждане проект на поредните промени, вярваме не последни, в ЗУТ. Те засягат основноконсултантската дейност.

Бихме искали да Ви представим предисторията напредложените настоящи промени.

През месец февруари 2019 г. МРРБ покани на среща представители на Управителния съвет на БААИК. Срещата се състоя в кабинета на министър Петя Аврамова и на нея присъстваха и заместник - министри, юристии представители на ДНСК.

Тема на срещата беше: „Мерки за повишаване наефективността на строителния надзор“. На тази среща ни бяха представени подготвените вече от министерствотопромени. След обсъждане, на БААИК бяха дадени 20 дни, за да се запознае спредложените промени и дададе своето становище за тях.

 

Основните неща, които засягат консултантската дейност, бяха следните:

 

 1. МРРБ предлагаха да се върне старото правило всеки специалист да може да участва само в две консултантски фирми. Приеха нашите аргументи, че това е неприложимо.
 2. МРРБ предложиха всички от списъка към лиценза да бъдат на трудови договори.  Приеха нашите аргументи, че това е неприложимо.
 3. МРРБ предложиха  минималния стаж на специалистите да бъде 10 години. Въпреки нашите възражения, са  оставили среден вариант - 7 години.
 4. Поставихме въпроса  за отговорността на  експертните съвети при одобряване на проекти без оценка за съответствие. Резултат от това е предложението на  експертния общински съвета да се подписва протокол за приемане на   проекта, подписан от всички специалисти на общината.
 5. Намалена е максималната глоба от  30 000 до 150 000 лв. на  5000 лв. до 50 000 лв.
 6. Поставихме и проблема за неравнопоставеност на всички  участници в строителния процес - само нашата дейност не е регламентирана с отделен закон. Министър Аврамова поиска в срок от 20 дни да й представим проект за закон /БААИК  е работил върху такъв през годините/. Два дни след като го представихме, МРРБ  го  изпрати за съгласуване на  различните инстанции и ни уведоми за това. Този процес е бавен и са надяваме скоро да видим и този резултат.
 7. Вече няколко години поставяме и въпроса относно   сроковете   и правилата във взаимоотношенията на инвеститорите с енергоразпределителните  дружества  пред различни държавни институцииРезултат от това са промените в  бр. 76 на ДВ в   Наредба № 6 за присъединяване на клиенти към  мрежата.  Намалени са всички срокове наполовина  и  предварителния договор е заменен със становище за условията за присъединяване.
 8. Също така бе възприето и нашето предложение фирмите да не се пререгистрират на всеки 5 години, а това да става само с декларация на управителя, както е в момента. 

   

 

Предложените промени в ЗУТ са на сайта на МРРБ и всички вие иматеправона мнение по тях.

 

 

С уважение,

Управителен съвет на БААИК

30 септември, 2019 г.