• BG
  • EN

Контролът върху качеството на строителството е акцент на Кръгла маса, организирана от НТС по строителството на 8 ноември в столицата

Научно-техническият съюз по строителство в България и Федерацията на научно-техническите съюзи, организират Кръгла маса на тема “Контрол върху качеството в строителството - европейски  и национални изисквания, стандарти и добри практики”.

Кръглата маса ще се проведе на 08.11.2019г. от 13,30ч. в зала 3 (етаж 2) на Националния дом на науката и техниката, ул. „Раковски” 108, София.

В дискусионния панел ще участват и представители на ръководството на БААИК. Очакват се и представители на ДНСК. 

В програмата са включени презентации на инж. Кристина Цалова от МРРБ за качеството и контрола на влаганите строителни материали, инж. Ирен Дабижева от Българския институт по стандартизация за системата от стандарти на строителните продукти, доц. Лъчезар Хрисчев и инж. Виолета Ангелиева за допустимите отклонения в строителството и приемането на изпълнените работи. 

Дискусионния панел е 15:50.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ ДЕТАЙЛИ ОТ ПРОГРАМАТА И КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ