• BG
  • EN

Курс за вътрешни одитори на системи за управление организира „СИ ЕС БИ” ЕООД на 14 - 15 май в София

„СИ ЕС БИ” ЕООД организира курс за вътрешни одитори на системи за управление, съответстващи на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Той е структуриран по изискванията на ISO 19011:2018 и е предназначен за персонал, свързан с поддържането на внедрена в организацията система за управление и подобряване на нейната ефикасност. Участниците в обучението получават богата теоретична подготовка за изискванията на приложимите международни стандарти и практически умения, свързани с планиране, провеждане и документиране на резултатите от проведения одит.

 

ПРОГРАМАТА на курса включва:

  • Общи изисквания и принципи на системите за управление.
  • Стандартите ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015  и ISO 45001:2018  – основни изисквания.
  • ISO 19011:2018 - Подход към одита на системите за управление.
  • Планиране, подготовка и провеждане на одит.
  • Констатации от одита. Документиране и управление на несъответствия.
  • Коригиращи действия и подобряване ефикасността на системата за управление.
  • Преход на системите по здраве и безопасност при работа към изискванията на новия стандарт ISO 45001:2018

 

Курсът е двудневен, интензивен, с продължителност от 9.30 до 17.00 часа.

 

Лектори на курса:

Водещи одитори на Системи за управление, с богат практически опит в подготовката и провеждането на одити.

Място на провеждане:

гр. София, Бизнес Център Прима, ул. „Софийски герой“, № 1, ет. 11

Време на провеждане:

      14 – 15 май  2019 г.

Цена за 1 участник:

395.00 лв. [без ДДС]

  Цена за клиент на CSB:

345.00 лв. [без ДДС]

Начин на плащане:

Чрез банков превод по сметка на „СИ ЕС БИ” ЕООД:

IBAN: BG65UNCR70001503782431

 

Курсът приключва с изпитен тест. Успешно завършилите обучението получават сертификат.

 

              

 

За заявки и допълнителна информация: 

Петя Колева

+359 2 869 12 32(33); +359 88 883 12 55

E-mail: p.koleva@csb-cert.com

 

Вижте сайта на „СИ ЕС БИ” ЕООД за допълнителни детайли.