• BG
  • EN

Любомир Петров от Секция "Млади специалисти" към БААИК оглави младежката Секция на EFCA по време на годишната конференция и събрание на FIDIC в Берлин

В периода 9-11 септември 2018г. в германската столица Берлин се проведе годишната инфраструктурна конференция на FIDIC под надслов „МОБИЛНОСТ И БИЗНЕС – ГЛОБАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ“, както и годишното Общо събрание на Международната федерация на инженерите консултанти. На мероприятията от страна на БААИК участие взеха председателя инж. Атанас Ангелов  и инж. Адриана Спасова, член на КС.

Обсъдени бяха някои ключови въпроси, пред които е изправена индустрията. Конференцията протече под формата на дискусия в която активно участие имаха възможност да вземат и делегатите посредством ново мобилно приложение, разработено специално за събитието. Чрез него в реално време участниците имаха шанса да гласуват, да отговарят на въпроси и да участват в онлайн анкети по време на всички сесии. Специално внимание беше обърнато на предизвикателствата и възможностите, пред които е изправена инженерно-консултантската  индустрия на фона на променящата се с бързи темпове бизнес среда. Фокусът на дискусиите падна върху въздействието на глобализацията върху бизнеса, необходимостта от нови модели за възлагане на обществени поръчки и иновативните механизми за финансиране на мащабни инфраструктурни проекти.

 

 

В рамките на конференцията се проведоха и редица срещи и уъркшопове за младите специалисти, участие в които от българска страна взе инж. Любомир Петров. Той беше избран и за ръководител на европейската секция на младите инженери в рамките на Европейската федерация на инженерно-консултантските асоциации - EFCA.  

По време на Общото събрание на Световната федерация в длъжност стъпи новият изпълнителен директор на FIDIC, д-р Нелсън Огуншакин, а с почести и благодарности за огромния принос към дейността на Федерацията беше изпратен г-н Енрико Винк, заемащ поста в продължение на цели четиринайсет години.

 

 

Д-р Огуншакин благодари за гласуваното му доверие и обеща да помогне за разгръщането на потенциала на Федерацията, като я направи още по-силна и ефективна структура. Беше гласуван финансовия отчет за настоящата година и одобрен проектобюджет за 2019г. Нивата и начина на формиране на членския внос се запазват и през следващата година. Без промяна остава и местоположението на централата на FIDIC, а именно Женева, Швейцария.

 

Председателят на БААИК инж. Атанас Ангелов