• BG
  • EN

Магистърска програма за специалисти по строителство на газо- и нефтопроводи предлага ВТУ "Тодор Каблешков", документи се подават до 4 септември

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София предлага  магистърска програма за подготовка на висши специалисти по строителство на газопроводи и нефтопроводи.

Магистърската програма е за всички лица, притежаващи диплома в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област 5 „Технически науки” на висшето образование.

Целта на програмата е подготовка на висши ръководни кадри във фирми и организации, които извършват строителни, строително-монтажни и ремонтни работи на газо- и нефтопроводи.

Обучението е в задочна форма с продължителност от три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа.

Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Подаването на документи за записване се извършва до 4 септември 2019г. във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Семестриалната такса е 400 лв.

 

Подробна информация за кандидатстването е налична на следните интернет адреси:

https://www.vtu.bg/stroitelstvo-na-gazo-i-neftoprovodi/

https://www.vtu.bg/

 Повече информация може да бъде получена лично от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069592 или по e-mail: rang75@hotmail.com