• BG
  • EN

Международна конференция за новите предизвикателства пред консултантската индустрия организира Гръцката асоциация на инженерите - консултанти през септември

 

Конференцията ще се състои на 26 и 27 септември, 2019 в Атина /Хилтън хотел/ и ще се събере на едно място инженери - консултанти от различни европейски страни.

Водещи акценти:

  • Нови пазари и изисквания към консултантския сектор
  • Източници за финасиране за вътрешния и външния пазари
  • Стратегическо планиране в контекста на климатичните промени
  • Административни и бизнес - реформи: разработване на инвестиционни планове в различните сектори на икономиката

 

Срок за ранна регистрация: 31 август 2019 

 

                                                                                                    Повече детайли вижте в сайта на конференцията:

                                                                                                      https://www.erasmus.gr/microsites/1180