• BG
  • EN

Международна конференция за ролята на консултантите при управлението на социални, пътни и жп проекти организира БААИК на 10 октомври в Хилтън

На 10 октомври в столичния хотел "Хилтън" Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ организира международна конференция на тема:

"ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“.

Събитието е насочено към:

  • Ръководители на инвестиционни проекти /български и чуждестранни компании/.
  • Консултантски фирми в областта на строителството /български и чуждестранни компании/.
  • Проектанти /български и чуждестранни компании/.
  • Строително – инвестиционни компании /български и чуждестранни компании/.
  • Търговски фирми.

 

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА:

 

Час

 

Тема

Лектор / презентатор

 9.00 – 9.30

Регистрация на участниците.

 

 9.30 – 9.45

Официално откриване.

Приветствия.

Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството

 

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК

9.45 – 10.15

Предстоящи социални и пътни проекти, финансирани по ОП „Региони в растеж“ – механизми за устойчиво развитие на българските градове.

Заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова

10.15 – 10.30

Кафе – пауза.

 

10.30 – 11.00

Текущи и предстоящи проекти по ОП "Транспорт" и ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 и ролята на консултанта при тяхното управление.

Инж. Галина Василева, ръководител на Управляващия орган.

11.00 – 12.30

Предстоящи пътни и железопътни инфраструктурни проекти в Сърбия, Албания и Македония.

Г-н Никола Матич, член на Борда на директорите на Европейската федерация на консултантските асоциации (EFCA) и заместник – председател на Сръбската асоциация на инженерите – консултанти

 

Фарук Каба, президент на Албанска асоциация на инженерите – консултанти

 

Представители на Македонската асоциация на инженерите - консултанти

  

12.30 – 13.00

Работен кетъринг обяд.

 

13.00 – 13.30

Предстоящи железопътни проекти като част от общоевропейските транспортни коридори.

Инж. Мария Чакърова, Директор "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НК „Железопътна инфраструктура“

13.30 – 14.15

Управление на жп проекти, отговорности и предизвикателства пред фирмите, упражняващи консултантска дейност.

Консултанти на жп проекти, членове на БААИК

14.15 – 15.00

Добри практики при управлението на големи пътни инфраструктурни обекти и ролята на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност.

Фирми за строителен надзор и консултантска дейност, членове на БААИК

15.00 – 15.30

Предизвикателства пред българските проектанти, изпълнители и консултанти при изграждането на метрото в София.

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД.

15.30 – 16.15

Добри практики и решения при упражняване на строителен надзор на метрото в София.

Фирми за строителен надзор и консултантска дейност, членове на БААИК

16.15

Закриване на конференцията.

 

 

 

Такси за участие

 

За членове на БААИК

96 лева

с включено ДДС

За нечленове, включително чуждестранни участници

156 лева

с включено ДДС /чиято равностойност е 80 ЕURO/

 
 
Златен спонсор на конференцията:
 
 
 
Спонсор:

 

Вижте Брошурата на събитието ТУК

 

Ако проявате интерес към спонсорство, можете да видите детайлите ТУК