• BG
  • EN

Международна конференция за възраждане на архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и приложението им в съвременните условия, 15 - 16 юли, Троян

Катедра „Технология на архитектурата", УАСГ, съвместно с община Троян и Сдружение „Мещра - Традиционни знания и занаяти", организира межународен научен семинар на тема „Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и приложението им в съвременните условия" с участие на гост-лектори от Франция, Япония, УАСГ, БАН и ВСУ„Черноризец храбър“.

 

П Р О Г Р А М А

15.07.2019г

10.00 – 10.15              Откриване на семинара  - г-жа Донка Михайлова, кмет на гр. Троян

10.15 - 10.30               Представяне на официалните гости

10.30 – 12.30              Първа част:

1. арх Corinne Tiry-Ono, представител на Министерство на културата на Франция, дирекция „Архитектурно наследство“
2. арх Yann Nusaume, преподавател в ENSAPLV

3. арх Maria Lopez Diaz и арх Jean Bernard Cremnitzer – преподаватели в ENSAPLV

4. доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова, преподавател УАСГ , Spatial gestures within abandoned buildings as a method of experimental preservation

12.30 - 13.30              Обяд на блок маси

13.30 – 15.30              Втора част:

5. арх. Йоши Ямазаки и арх Надя Иванова - Yamazaki + Ivanova architects, „Архитектурен диалог със стара къща“

6. арх. Атанас Динев, член на УС на КАБ, „Проектантският опит в областта на реставрационните дейности“

7. арх. Цвета Киров, ANAH – Национална агенция за благоустройство и жилищна политика, „Développement durable et qualité environnementale dans un environnement historique “

8. доц. д-р арх. Елена Малджиева, преподавател УАСГ

15.30 – 16.00              Кафе пауза

16.00 – 17.30              Трета част:

9. Даниел Трънков, RÖFIX,  „Системите на RÖFIX за саниране, реновиране и опазване на паметниците на културата - от пръв поглед“

 

16.07.2019г

10.00 – 12.00              Четвърта част:

10. Христо Тоцев, историк и магистър по „Културно историческо наследство“ – сухи каменнни зидарии

11. арх. Ирина Аргирова, докторант ИЕФЕМ-БАН, „Значение на местните  архитектурно-строителни технологии за запазване духа на мястото“

12. арх Жечка Илиева,  ВСУ Черноризец храбър

13. арх. Пламен Петров, ВСУ Черноризец храбър

12.00 - 13.00               Обяд на блок маси

13.00 – 15.00              Пета част:

                                    14. проф д-р арх арх. Тодор Булев -Председател на САБ

15. арх. Ангел Мазников, преподавател УАСГ, „Скит Свети Никола“

16. арх. Цветелина Даскалова, преподавател УАСГ,

17. арх Даниела Иванова, КНАУФ

15.00 – 15.30              Кафе пауза

15.30 – 17.00              Шеста част:

18. инж. Лилия Цанкова, Строител-Троян ЕООД, „Строителните предизвикателства при реставриране на възрожденски сгради“

19. Иван Димов, Спонец – дървени конструкции

20. …

17.00                           Закриване на семинара

 

Втората проява, която организираме през месец юли, непосредствено след семинара, е обучителна работилница на същата тематика, в която ще вземат участие преддипломанти от Архитектурния и Строителния факултети на УАСГ.

Участниците ще имат практически обучения и занимания за работа с естествени материали, допълнени с теоретични дискусии и демонстрации на Рьофикс България. Продължителността на работилниците ще е 5 дни.

 

За детайли, можете да пишете на: daskalova@studioarchistil.com

арх. Цветелина Даскалова-Иванова
гл.ас д-р, катедра "Технология на архитектурата"
Архитектурен факултет, УАСГ