• BG
  • EN

Можете да спестите 200 евро от таксата за участие в акредитирани от ФИДИК обучения през април, ако се регистрирате до края на февруари

Срокът за ранна регистрация в обученията по Модул 1 и Модул 1 А през април тази година в София Хотел Балкан изтича в края на февруари.

До края на 2019 година не се предвиждат нови обучения, акредитирани от ФИДИК, на български език.

Курсът по Модул 1 е подготвен да осигури систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти. Подходящ е за представители на строителни компании, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застахователи, инженери и архитекти - консултанти, ръководители на проекти и юристи.

Полезен е и за експерти с начални знания, тъй като включва над 60 слайда за промените в новите издания от 2017 г.

 

Лектор е инж. Адриана Спасова, единственият акредитиран от ФИДИК обучител и аджудикатор. 

  

Тя е с над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес - центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, начаник Оферти и договори и началник обект в СМП "Метални конструкции". След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес.

От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и „Управление на проекти по договори на ФИДИК” на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти в строителството.

През последните 3 години участва в подготовката на жп проекти на стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и планиране.

През последната година води над 10 обучения, акредитирани от FIDIC, с участници различни страни, сред които - България, Русия, Украйна, Казахстан, Узбекистан и Беларус.

 

Вижте всички детайли за обученията по двата модула тук:

 

   М О Д У Л  1

 

   М О Д У Л  1  А

 

Ако имате запитвания, не се колебайте да се свържете с БААИК:

02 983 90 41, 0878 111 085 и 0878 111 086

Резултат с изображение за fidic new books