• BG
  • EN

МРРБ предлага срокът за изготвяне на технически паспорти да се удължи до 2022 г.

МРРБ разработи Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за предложения и становища от заинтересовани лица, съгласно изискванията чл. 26 от Закона за нормативните актове. 

Предлага се промяна на срока за изготвяне на техническите паспорти. 

Подробностите и мотивите можете да видите ТУК