• BG
  • EN

МРРБ публикува Ръководство за пускане на пазара на строителни продукти

В сайта на МРРБ е публикувано ново Ръководство за пускане на пазара на строителни продукти. 

Предстои българските нормативни актове, които се отнасят за строителните продукти, да бъдат приведени в съответствие с новите европейски правила.

Установено е звено за контакт относно продукти в строителството, към което можете да се обърнете и да зададете своите въпроси. В процес на разработване е специална електронна страница на звеното, а дотогава информация можете да намерите на официалната електронна страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.govеrnment.bg, която се актуализира в съответствие с адаптирането на националното законодателство.

 

ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ТУК