• BG
  • EN

МВР инциира пазарно проучване с цел определяне на прогнозна стойност за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционни проекти

ДУССД - МВР провежда пазарно проучване за установяване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Проектиране, изграждане и управление на системата за издаване на български лични документи поколение 2019“.

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите ТУК

Моля, при проявен интерес заинтересованите лица да изпращат предложения и изисканата информация до 17:00 часа на 11.04.2019 г. по факс: 02/ 981 30 10, е-mail: int.82@mvr.bg   или от 8:30 до 12:00 и от 13.00  до 17.30 ч. в Деловодството на ДУССД – МВР на адрес: п.к. 1301; гр. София; ул. “Княз Борис I” № 124.