• BG
  • EN

На 11 май са внесени две нови предложения за изменение на ЗУТ

Днес в деловодството на парламента са внесени две нови предложения за промени в ЗУТ, касаещи:

 

  • Засилване на контрола върху обектите по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, а също така създаване на нормативна уредба за онези сградни отклонения, съставляващи последната част от мрежата на мрежовите оператори. Вижте предложението и вносителите тук: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78077

 

  • Оптимизиране на процедурите по изграждане на обекти от техническата инфраструктура, разположена в повече от една община. Вижте предложението тук: http://parliament.bg/bg/bills/ID/78079