• BG
 • EN

На 13 май БААИК организира онлайн семинар за контрола върху влаганите в строежите строителни продукти

 

КОНТРОЛ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

13 Май /четвъртък/, 2021 г.

Онлайн /чрез платформата ZOOM/

 

 

Лектор:

Инж. Татяна Червенкова

 Началник на отдел „Строителни продукти“ в Дирекция „Технически правила и норми“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

 

ПРОГРАМА

 

 ЧАС

 

 ТЕМА

 

  9.45 – 10.00

Отворен достъп до виртуалната стая на обучението.

10.00 – 11.30

 • Промените от 11 август 2020 г. в Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
 • Национално и европейско законодателство за строителните продукти – предстоящи промени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
 • Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в други държави членки, който отменя Регламент (ЕО) № 764/2008.
 •  ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.

11.30 – 11.45

 Почивка.

11.45 – 12.30

 • Нормативна уредба за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - ЗУТ и НАРЕДБА № РД-20-02-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

12.30 – 12.45

 Почивка.

12.45 – 14.15

 • Контрол на влаганите строителни продукти.
 • Национални приложения и национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на строителни продукти в зависимост от предвидената употреба.
 • Заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството; Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.
 • Примери на декларация за експлоатационните показатели и на декларация за характеристиките на строителен продукт.
 • Документи от оценяване на строителните продукти. Проверка на декларации за строителни продукти - примери и техники от практиката.
 • Дискусия.

 

 

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

За членове на БААИК

 

 114 лв.

/с включен ДДС/

 

За други

 

 174 лв.

/с включен ДДС/

 

 

 

При двама или повече участници получавате 10% отстъпка от цената.

 

 

За да се регистрирате е необходимо ДО 10 МАЙ да ни изпратите трите си имена, данни за издаване на проформа фактура, мобилен телефон за контакт на:

 bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com

 

 

До два дни след изпращане на заявката ще получите проформа фактура,

по която да извършите плащането.

 

 

 

За контакт: 0878 111 085 и 0878 111 086

/Красимира Петрова и Виктория Янчова/