• BG
  • EN

На 14 октомври можете да участвате в онлайн конференцията, организирана от БАИС, за намаляване на енергията в сградния фонд

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират втори за България

„Ден на обновяването“(Renovation daу - REDay).

Основният девиз на кампанията е: „Обнови България – спести енергия!“

Събитието ще се проведе онлайн на 14 октомври 2021 г. от 14.00 часа.

 

То е част от Европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века.

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата.

 

ПРОГРАМА:

14:00 – 14:10

ОТКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС

14:10 – 14:20

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ

Ивайло Алексиев  - изпълнителен директор на АУЕР

Адриан Джойс - директор на Renovate Europe Campaign

14:20 – 14:35

ЗАЩО МАЩАБНО ОБНОВЯВАНЕ? КАК МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ?

инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС

14:35 – 14:50

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Цвета Наньова – заместник- председател на УС на БГФМА

14:50 – 15:05

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНОТО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД. РОЛЯТА НА НПВУ В МОДЕЛА НА ФИНАНСИРАНЕ

Марко Марков – Еконолер

15:05 – 15:20

ПРОБЛЕМЪТ С КАДРИТЕ – ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Драгомир Цанев – ЕнЕфект

15:20 – 15:30

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 

 

Участието е безплатно след предварителна регистрация.

 

Моля да се регистрирате за участие до 13 октомври 2021 г., като попълните следната електронна форма:

 

Регистрационна форма

 

 

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите на 0886 386 192 или да ни пишете на имейл bais.bg@gmail.com