• BG
  • EN

На 17 септември БААИК ще проведе Годишното си общо отчетно - изборно събрание

Уважаеми колеги,

 

В брой 67 на Държавен вестник е обнародвана поканата за свикване на Годишното общо отчетно - изборно събрание на БААИК.

То ще се проведе на 17 септември /четвъртък/ от 9.00 часа с начален старт на регистрацията от 8.30 часа в конферентен център "Проджект Лаб", етаж 2, зала "Роял".

За да присъствате е необходимо да сте заплатили дължимия членски внос за тази календарна година, а ако сте упълномощен от управителя на фирмата, трябва да носите нотариално заверено пълномощно.

 

ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

 

  8.30 – 9.00         Регистрация на делегатите.

9.00 – 9.15           Откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари, 2020 до момента.

9.15 – 9.45           Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 година. Счетоводен финансов отчет от началото на януари, 2020 до август, 2020 г.

                           Приемане на проектобюджет за 2021 г.

 9.45 – 10.10 ч.     Отчет на Контролния съвет за работата на УС от началото на 2020 г.  до момента. Освобождаване от финансова отговорност на председателя и 

                             членовете на УС на БААИК.

10.10 – 10.45 ч.     Избор на председател на УС на БААИК поради изтичане на първия мандат на инж. Ангелов. Избор на член на КС на БААИК поради изтичане на

                             втория мандат на инж. Спасова.

10. 45 – 11.15        Разни.  Закриване на събранието.              

          

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Годишното общо отчетно - изборно събрание ще се проведе същия ден (17 септември,2020 г.)

от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни се обадите:

0878 111 085 и 0878 111 086

/Красимира Петрова и Виктория Янчова/