• BG
  • EN

На 21 ноември се състоя дискусионен семинар с представители на ДНСК и фирми, упражняващи строителен надзор

Около 30 представители на фирми за строителен надзор, проектантски бюра и строително - инвестиционни компании взеха участие в дискусионния семинар по проблеми в бранша.

От страна на Дирекцията за строителен контрол в дискусията участва инж. Георги Даракчиев, началник отдел "Устройствено - териториален контрол".

Той даде отговор на всички постъпили предварително запитвания, свързани с прилагане на ЗУТ и дейността на консултантските фирми. 

В рамките на срещата бе взето решение въпросите да бъдат обобщени и официално внесени в ДНСК. Отговорите ще получат всички членове и участници в дискусията.