• BG
  • EN

На 5 март БААИК организира обучение за прилагане на договорните форми на ФИДИК при подизпълнение на строителството

Обучението ще се проведе на 5 март в Център "Проджект Лаб" и е насочено към към Главни Изпълнители, в качеството им на наемащи под-изпълнители за мащабни инфраструктурни проекти (Пътни/ЖП/Метро/ВиК/Хидротехнически), изпълнявани по Жълта/Червена книги на ФИДИК за Под-изпълнители на Главни Изпълнители, Консултантски фирми и Възложители (имащи отношение към работата на Главни Изпълнител и неговите под-изпълнители).

 

П Р О Г Р А М А

ЧАС

ТЕМА

9.30 – 10.00

Регистрация и сутрешно кафе за добре дошли.

10.00 – 12.30

Разпоредби, осигуряващи реципрочност между правата и задълженията на страните по «Договорните условия за подизпълнение» с тези по основния договор за строителство

(вкл. гаранции за изпълнение, предаване на работите, дефектите на работите за подизпълнение).

Разпоредби за заплащане на договорната цена по «Договорните условия за подизпълнение».

12.30 – 13.15

Лек работен обяд.

13.15 – 14.45

Други разпоредби, характерни за договорите за подизпълнение.

14.45 – 15.00

Почивка.

15.00 – 16.30

Процедури за искове и разрешаване на спорове по Договорните условия за подизпълнение (вкл. такива, свързани с основния договор за строителство).

Назначаване на КРС по Договора за Подизпълнение.

 

 

Всички останали детайли за семинара можете да видите ТУК