• BG
  • EN

На 8 февруари представители на бранша ще дискутират проблеми на контрола и качеството на изкопните и насипни работи

Научно-техническият съюз по строителство в България и Федерацията на научно-техническите съюзи, съвместно с Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти, организират Кръгла масa на тема “ Проблеми на контрола на качеството на изкопните и насипни работи”

Кръглата маса ще се проведе на 08.02.2019г. от 13,30 ч. в зала 3 (етаж 2) на Националния дом на науката и техниката, ул. „Раковски” 108, София.

Форумът има за цел да събере на едно място ключови фигури от строителния бизнес, държавните институции, професионалните браншови организации и др., за да се проведе градивен диалог по проблемите на контрола на качеството при изпълнението на изкопните и насипни работи.

За участие в кръглата маса са поканени представители на Камарата на строителите в България, Дирекцията за национален строителен контрол, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, МРРБ, МТ, общински администрации, УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов”, ВТУ „Т. Каблешков”, МГУ „Св. Иван Рилски”, ВСУ „Ч. Храбър”, РУ „А. Кънчев”, ЕПУ, НКСВ, Българска асоциация по управление на проекти в строителството, и др.

 

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събитието!

 

За допълнителни уточнения и връзка:

     Светулка Русева, секретар на НТССБ, тел: 02/ 988 46 78; 0899 746 604,  ел. поща: ntssb_sf@abv.bg

 

 

 

                                                                        С уважение:

                                                                                                акад. Ячко Иванов

                                                                                                Председател на НТССБ