• BG
 • EN

Научната конференция ще се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър” на 20 - 22 септември, 2018 г.

Покана за конференция на тема:

 

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

20-22 септември 2018 г.
в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”

 Медиен партньор вестник „Строител”

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Законодателство и нормативна база в областта на строителството
 • Управление на риска и устойчиво развитие
 • Архитектура на сгради и съоръжения

 

НАУЧНИ СЪВЕТИ

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

КОНТАКТИ

 

 

Вижте още подробности в сайта на събитието: http://ntssb.bg/pokana-za-dcb-2018