• BG
  • EN

НКЖИ обяви общeствена поръчка за консултантски услуги за над 22 млн. лева

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" обяви процедура за консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин – Костенец.

 

Прогнозната стойност на поръчката е 22 760 000.00 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение е 78 месеци, или 6 години и 6 месеца.

Оферти се подават до 26 февруари 2018 г. и ще бъдат отворени в 10 часа на 27 февруари 2018 г.

Услугите се отнасят за обекта: "Модернизация на железопътен участък "Елин Пелин – Костенец" по обособени позиции:

Позиция 1: "Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200";
Позиция 2: "Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400";
Позиция 3: "Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598".

Жп проектът Елен Пелин - Костенец е част от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. и е съставна отсечка от жп линията София – Пловдив.

Вижте обявлението тук: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819000&newver=2