• BG
  • EN

Нов, модерен облик ще придобие Културният дом на нефтохимика в Бургас, фирма "Васстрой Консулт" ООД, пълноправен член на БААИК, е строителен надзор на цялостната реконструкция

В началото на юли бе даден старт на цялостната реконструкция на една от емблематичните сгради в сърцето на Бургас – Културния дом на Нефтохимика.

Строителните дейности ще продължат 400 дни и ще включват някои от следните дейности:

  • Промени в обемно – пространствения облик на сградата, строена през 1975 г.
  • Изменение на функционалната схема и осигуряване на достъпна среда
  • Промени, свързани с конструкцията на сградата
  • Мерки за енергийната й ефективност
  • Цялостен ремонт на зрителната зала, сцената и прилежащите към нея пространства
  • Ремонт и подмяна на настилките, облицовките и инсталациите.

 

Строителен надзор на цялостната реконструкция на сградата е фирма „ВАССТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, една от учредителките и пълноправен член на БААИК с управител инж. Илия Василев, който е и член на Контролния съвет на асоциацията.

 

Резултат с изображение за реконструкция на културния дом на нефтохимика

 

Строителните работи се извършват от ДЗЗД "БМ" с участници в обединението "МУУД КОНСТРАКШЪН" ООД и "БУЛПЛАСТ БГ" ЕООД, а проектът е дело на архитектурното бюро „МОТТО“ с ръководител проект арх. Десислава Стоянова.

 

Резултат с изображение за реконструкция на културния дом на нефтохимика

 

С ключовото си разположение в Бургас сградата на Културния дом се е утвърдила като център на културно – обществения живот в града. Реконструкцията ще даде възможност функционалността на сградата да бъде ориентирана към новите съвременни и модерни културни пространства, както и да създаде уникален архитектурен облик, който да е адекватен на средата и историята на сградата.

 

Резултат с изображение за реконструкция на културния дом на нефтохимика