• BG
  • EN

Новите обстоятелства в работата на надзорните фирми след промените в ЗУТ и ЗКИР ще бъдат дискутирани на обучение на 8 октомври в София

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти има удоволствието да Ви покани на практическо обучение на тема

ПРОМЕНИ В ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАНТИТЕ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗУТ И ЗКИР, ПРИЕТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

8 октомври /вторник/, 2019

София, Център „Проджект Лаб“ /бул.“Мария Луиза“ 58, етаж 3/

 

Лектор: АДВ. ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, експерт и специалист по ЗУТ, участва в работните групи по промяна на ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКИР и др.,автор на редица книги и статии, свързани със ЗУТ и неговото прилагане, преподава дисциплината „Урбанизъм и администрация“ в УАСГ

 

Резултат с изображение за адв. валентина бакалова

 

П Р О Г Р А М А

 

  9.30 – 10.00

 

Регистрация на участниците.

 

10.00 – 11.15

 

Общ преглед на измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани в ДВ бр. 1, бр. 25, бр. 41 и бр. 44 от 2019г. и в ЗКИР, обнародвани в ДВ бр. 41 и бр. 44 от 2019г.

 

11.15 – 11.30

 

Кафе – пауза.

 

11.30 – 13.00

 

Предпоставки за издаване на виза за проучване и проектиране. Въпроси на прилагането на плана за регулация, като условие за издаване на разрешение за строеж. Разрешаване на строителство в УПИ, които имат лице само по проектирани нови улици, преди тези улици да са открити.

 

„Служебни визи“ по чл. 140а ЗУТ. Новия ред за получаване на изходни данни и становища за присъединяване на строежите към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Промените в подзаконовата нормативна уредба.

 

13.00 – 14.00

 

Работен обяд.

 

14.00 – 15.15

 

Специфики при изготвянето на ОСИП, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на линейни обекти на техническата инфраструктура в и извън населените места.

 

15.15 – 15.30

 

Почивка.

 

15.30 – 17.00

 

Влизане в сила, презаверяване и обжалване на издадените разрешения за строеж.

Промени в правомощията на ДНСК.

 

17.00 – 17.10

 

Връчване на Удостоверения за преминато обучение.

 

 

 

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 5 СЕПТЕМВРИ, 2019

  • 144 лева /с ДДС/ за членове на БААИК
  • 198 /с ДДС/ за други

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 5 СЕПТЕМВРИ, 2019

  • 180 лева /с ДДС/ за членове на БААИК
  • 270 лева /с ДДС/ за други

 

 

Изпратете ни Вашето име, фирма и данни за проформа фактура, както и мобилен телефон за контакт на:

bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com

 

 


Ако имате въпроси, не се колебайте да ни позвъните:

0878 111 085, 0878 111 086 /Красимира Петрова, Виктория Янчова/