• BG
  • EN

Ново обучение по прилагане на договорните форми на ФИДИК съгласно ЗУТ и ЗОП организира БААИК на 24 ноември 2017 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ФИДИК В КОНТЕКСТА НА ЗУТ И ЗОП

 

24 НОЕМВРИ /ПЕТЪК/, 2017 ГОДИНА

СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“ /УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ 37/

 

ОРГАНИЗАТОР:

                                                                                  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ – КОНСУЛТАНТИ /БААИК/,

                                                                                   ЕДИНСТВЕН ПЪЛНОПРАВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИДИК ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

Лектор: инж. Юлиан Тюфекчиев

 

Инж. Юлиан Тюфекчиев е директор на „Мотт МакДоналд България“ ЕООД,

ръководи инфраструктурни проекти на обща строителна стойност от над €700 млн. на фирма Mott MacDonald Ltd UK в България.

 

 

ПРОГРАМА

 

ЧАС

ТЕМА

9.45 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10.00 – 12.30

Договорни форми на ФИДИК, видове Договори.

Кратка ретроспекция на развитието на Договорните форми на ФИДИК.

Избор на Договорната форма. 

Тръжни процедури за Договори по формата на ФИДИК и  ЗОП в сила от 15.04.2016 г.

ФИДИК и националното строително законодателство – ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.

Страни по Договорите.  Ролята на Инженера по договора в контекста на ЗУТ.

12.30 – 13.30

Работен обяд.

13.30 – 16.15

Управление на Договора в контекста на ЗУТ и ЗОП. Проектантът, така както е дефиниран в ЗУТ, в условията на догори по формата на ФИДИК.  Съдържание на договорите по формата на ФИДИК – Общи и Специфични условия в контекста на ЗОП и ЗУТ. Общи условия на договорите по формата на ФИДИК  и националното строително законодателство – ЗУТ, Наредби 2 и 3 на МРРБ и др.

Начало и край на инвестиционния процес на договори, изпълнявани по формата на ФИДИК в условията на ЗУТ.

Цена на Договора в контекста на ЗОП и договорите по формата на ФИДИК.

Процедури по формата на ФИДИК в условията на ЗУТ.

Управление на Исковете в условията на ФИДИК съобразно ограниченията на ЗОП.

Процедури по прекратяване на Договори по формата на ФИДИК  и др. аспекти по управлението на Договорите по ФИДИК в условията на ЗОП и ЗУТ.

16.15 – 16.30

ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРЕМИНАТ  КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

   192 ЛВ. ЗА ЧЛЕНОВЕ

  300 ЛВ. ЗА НЕЧЛЕНОВЕ

 

Цените са с включено ДДС!

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ: 15 НОЕМВРИ

 

След регистрацията, ще получите проформа фактура, по която да преведете таксата за участие!

 

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ