• BG
  • EN

Ново! УЕБИНАР на БААИК по прилагане на договорите на ФИДИК в контекста на ЗУТ и българското строително законодателство, 24 април

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ СЪГЛАСНО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК

(„Жълт“ и „Червен“)

В УСЛОВИЯТА НА ЗУТ И ЗОП

 

                                                             24 АПРИЛ /ПЕТЪК/ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА Zoom

 

                                    

 

 

Семинарът е насочен към възложители, изпълнители, подизпълнители и консултанти.

Всеки участник ще получи Сертификат за преминато обучение

 по ФИДИК / ЗУТ.

 

 

Л е к т о р:  

ИНЖ. МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА

 Специалист от Националната листа за решаване на спорове по ФИДИК към БААИК

 

 

Строителен инженер с повече от 20 години професионален опит в изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти в България от етапа на инвестиционно проучване,  проектиране, тръжни процедури, строителство, въвеждане в експлоатация и заключителни дейности в съответствие, както с българското законодателство, така и с международните договорни форми на Международния Съюз на Инженерите – Консултанти (ФИДИК – „Червена“ и „Жълта“ Книги). Придобит опит като Възложител, Консултант и Изпълнител.

 

 

П р о г р а м а

 

Час

Тема

10.00 – 12.30

Договорни форми на ФИДИК  - „Червен“ и „Жълт“, приложимост на договорните форми;

Договорни документи – Общи и Специфични Договорни Условия, други договорни документи;

Съдържание/ Структура на Договорните Условия;

Основни понятия във ФИДИК;

ФИДИК и ЗУТ (и подзаконови нормативни документи);

Участници в изпълнението на строителните договори в условията на ФИДИК и ЗУТ;

 

12.30 – 13.30

Почивка

13.30 – 16.00

Кой е „Инженерът“?

Започване и завършване на строителството в условията на ФИДИК и ЗУТ;

Договорна цена в условията на ФИДИК и ЗОП;

Изпълнение – изработка, измерване и оценяване;

Срок/ Период за съобщаване на дефекти, Гаранционни срокове;

Процедури за промени;

Процедури по спорове и искове; Управление на искове;

Прекратяване на Договори в условията на ФИДИК;

Други договорни положения.

 

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ, ПЛАТЕНИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 АПРИЛ

 

180 лева за членове на БААИК и общински служители

312 лева за други

Цените са с включен ДДС!