• BG
  • EN

Обнародван е Законът за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура

Уважаеми колеги,

 

В днешния брой 21 на Държавен вестник е обнародван ЗАКОНЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.

 

Можете да го прочетете тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=33A57B7400E71E2AE688AC81B53183CD?idMat=123582